AJUNTAMENT DE BÉTERA

BÉTERA  - VALÈNCIA   Tel: 96 160 03 51

 Permisos d'Obres, Llicències, Autoritzacions.....

"Polse sobre el model d'instància que preferisca" 

 

Instancies per a enviar per Correu Tradicional 

Instancies (En Valencià)

Sol-licitud d'Obres

mailto:ayto-betera@betera-ayto.com