PROJECTE SOCIOCULTURAL organitzat per la Regidoria de la Dona amb la col·laboració de la Regidoria d'Educació i Cultura i la implicació de l'Alcaldia.

ORGANITZACIÓ PROJECTE “LES NOSTRES DONES I LA SEUA MEMÒRIA VIVA”

Objectiu General.

Desenrotllament del primer esdeveniment sociocultural d'implicació ciutadana centrat en la recuperació i revaloració de la saviesa popular a través de les dones majors de Bétera.

Objectius Específics.

§    Rescatar La saviesa popular de les dones de Bétera.

§    Potenciar el positiu de l'aprenentatge i adaptació humanes en el caminar per la vida.

§ Valorar la senzillesa com a base de la satisfacció individual i la construcció del futur social.

§    Recuperar el passat per a potenciar el present i el futur.

§    Sensibilitzar a tota la població del valor de les seues dones majors.

Continguts.

§    Vivències personals espontànies.

§    Vivències centrades en com sobreviure amb alegria, com compensar els avatars, com solucionar i resoldre per a extraure:

1.           el costat femení.

2.           la superació de la idiosincràsia històrica

3.           la superació de les limitacions particulars.

§    Materials:

1.      Objectes (fotografies, efectes, robes, cartells.......)

2.      Literatura (contes, romanços, poesies , refranys....)

3.      Oci (jocs, balls, cançons.......)

4.      Costums ( espais físics, rituals, formes de comunicació.....)

5.      Picaresca (trampes, excuses acceptades, compensacions.....)

6.      L'essencial de les vides: el més recordat i estimat

7.      Reflexions ( igualtats i diferències, superacions, agraïments.....)

ACTIVITATS DEL PROJECTE

§   TALLER DEL RECORD

De caràcter vivencial, és un espai per a les dones majors on recordar en grup i revalorar el seu paper personal i social. Servix com a activitat central per a la investigació i l'arreplegada de propostes.

§   ACTIVITATS PERIFÈCIES

Intercanvi d'experiències i iniciatives amb diferents col·lectius de la comunitat, a la recerca d'una implicació intergeneracional i participació ciutadana: col·legis, associacions, grups, familiars i amics..

§   VÍDEO-REPORTATGE

Realització d'un document que arreplega la síntesi dels objectius marcats en este projecte a través dels seus protagonistes. 

§   EXPOSICIONS

Mostra pública dels productes resultat de la recopilació de dades i aportacions, al costat de les conclusions i propostes que s'obtenen.