Un poble obert

El pla regula el creixement i desenrotllament del nostre poble

SALUDA

 Bétera, de sempre, ha sigut un poble obert i hospitalari. Entre les seues múltiples virtuts, a més d'estar tan prop del mar com de la muntanya, oferix assossec i l'alegria d'un poble tranquil, sense oblidar-se del progrés i la modernitat. Oferix als seus veïns tota classe de servicis, educatius, culturals, sanitaris, esportius, socials, seguretat i participació ciutadana, ocupació...Per a mantindre eixa imatge de modernitat, requerix la seua constant posada al dia, que es veu materialitzada en la realització de projectes. El més important és la confecció del PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE BÉTERA, recentment aprovat.

EL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE BÉTERA,  com el seu nom indica, és l'instrument d'ordenació i planejament urbanístic que regula el creixement i desenrotllament del nostre poble, que ens permetrà dissenyar el model de Bétera que tots desitgem i, al mateix temps, asseu les bases per al creixement i desenrotllament de Bétera en el segle XXI.

És de vital importància i transcendència per a tots el veïns de hui i de demà el tindre aprovat el PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA , que li dediquem en exclusiva en este número monogràfic per a donar a conéixer els aspectes i caràcters fonamentals del mateix.

Este projecte va iniciar el seu estudi l'any 1997, el veiem conclòs al març del 2000, amb l'únic objectiu d'aconseguir un poble modern i àgil i ordenat. És ara quan l'Ajuntament posa, a disposició de tots els veïns, l'instrument que el fa possible. Bétera camina inexorablement cap al futur, un poble carregat d'història, art i cultura, els valors del qual volem saber compatibilitzar amb les transformacions que està sofrint.

Com és lògic, no està exempt de problemes a solucionar i d'il·lusionants projectes a desenrotllar, i que, des de l'Ajuntament estem i seguirem treballant per a desenrotllar i dotar de contingut el PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE BÉTERA

Reben una cordial salutació

Següent