SOBRE LA PROTECCIË D'ANIMALS DE COMPANYIA

Llei 8 de Juliol de 1994. N˙m. 4/1994

Article 5

Punt I .- El propietari o posse´dor d'un animal tindrÓ l'obligaciˇ de mantindre'l en bones condicions higiŔnico-sanitÓries, alberga'ls en instalĚlacions adequades i realisarÓ qualsevol tractament preventiu declarat obligatori.

Article 8

Punt I .- El posse´dor d'un animal i subsidÓriament el seu propietari serÓ responsable dels danys que ocasione, d'acord ab la legislaciˇ aplicable al cas.

Punt 2 .- El propietari o posse´dor haurÓ d'adoptar les mesures que estime mÚs adequades per a impedir que embrute les vies i els espais p˙blics. Els ajuntaments podran habilitar, en parcs, jardins i llocs p˙blics, instalĚlacions adequades per a tal fi.

Punt 3 .- En cas d'incompliment de les mesures contemplades en el punt anterior, els ajuntaments imposaran als propietaris d'estos animals les multes que els seus ˛rgans de govern fixaran en les ordenances respectives.

Article 12

Punt 2 .- El propietari o posse´dor dels gossos aura de  tindre'ls en les vies p˙bliques en tot moment per mitjÓ d'una corretja o semblant per a evitar danys o molŔsties. els gossos perillosos o agressius que circulen per dites vies hauran de portar el bošal  corresponent.

Article 26

Els propietaris d'animals que per qualsevol circumstÓncia i d'una manera freqŘent, produ´squen molŔsties al ve´nat, sense que prenguen les mesures oportunes per a evitar-lo, seran sancionats amb multes entre 5.000 a 50.000 ptes., i en cas de reincidŔncia els animals podran ser-los confiscats per l'autoritat, que donarÓ als mateixos la destinaciˇ que crega oportuna.