La Torre de Bofilla El Castell Desenrotllament Histňric Histňria de l'Escut

L'Escut de Bétera

 

L'escut de Bétera adopta la forma de l'espanyol, quarterat en creu. El quadro superior esquerre representa les barres d'Aragó, que alˇludixen a la conquista i fundació del Regne pel Rei Jaume I el Conquistador. El quadro superior dret és l'emblema dels Boďl, primers senyors de Bétera. Mostra dos torres de planta sobre fons roig herŕldic i dos bous d'or sobre blau: les torres són en memňria de les conquistes de D. Pedro d'Aznares en el castell de Buil o Boďl, en les muntanyes d'Osca; els bous recorden que els Boďl van prendre per divisa estos animals en la conquista de Terol, en la qual els ŕrabs van utilitzar estos animals per a intentar guanyar  els cristians, perň no el van aconseguir. Hi ha una altra opinió que diu que tots els cognoms que comencen per Bo, com Boďl, portaran sempre per divisa el bou.

El quadro inferior esquerre, en la part superior, es vine dos troncs d'arbre al natural (rabasses) arrancats, que mostren les arrels i tres peres. Són els símbols dels Rabassa de Perellós. També les peres corresponen amb els cognoms Perellós, Perales, etc. Els troncs són de color natural sobre fons d'or i les peres, situades 1 i 2, són daurades i sobre fons blau. En la part inferior d'este quart estŕ el Castillo de Bétera, en colors reials. En el quadro inferior de la dreta, hi ha tres petxines de pelegrí en or sobre fons blau, preses de l'escut d'armes dels Dasí.

En l'espai lliure que deixen els dos quadros inferiors, es troba una alfŕbega, planta típica de Bétera.

Damunt dels quatre quadros, la corona reial aragonesa.  

Tot es troba superposat sobre la Cruz de Calatrava, la qual recorda que el Rei Jaume I va donar al Comanador d'Alcanyís, de l'Orde de Calatrava, els castells i alqueries de Bétera i Bofilla.