LA INDÚSTRIA:  Infraestructures de transport i comunicació en l'activitat industrial. Bon abastiment d'energia i aigua . Bons equipaments docents i sanitaris. Instal·lacions socials, esportives i culturals. Transformació de productes metàl·lics, sector de fusta i de taronja.

L' AGRICULTURA: Oliveres, Ametlers, Garroferes, Tarongers etc..

Sobre els nostres cultius

El llaurador és un artesà de l'agricultura, i bolca la seua experiència, la seua informació el seu sentit artístic, el seu amor a la terra, en tot el que cultiva (justificant que "cultiu" té la mateixa arrel que "culte" i "cultura").

Els cultius d'horta s'aconseguixen en rotacions intensives molt variades que produïxen tres collites anuals, lo que exigix moltes labors, frecuentes regs i un escrupolós abonat. L'aspecte del camp, en qualsevol temps, és un mosaic de variades formes i colors en què alternen, cols, carxofes, creïlles, cebes, tomaques, pimentons, judías, encisams, melons, melons d'alger i una gran varietat de totes estes.

El tarongerar, "toronjeral", és al mateix temps una riquesa i un ornament. Sempre verd, coincidint la floració incipient amb la maduració del fruit, la tarongina i la taronja, pareix qüestió de jardineria. La finca de tarongers s'anomena hort, "hort". És una propietat que es veu, es toca, s'oldc, s'assaborix, una temptació per a l'inversor.

La taronja, amb les seues qualitats i problemes, rima de tal manera amb el caràcter valencià, que el seu nom s'associa al de València, i amb el nom de "València batega" es coneix una de les varietats més sol·licitades hui en el món.