LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA ESPORTIU-CULTURAL PER A LA JUVENTUT DE BÉTERA, NAIX L'ANY 2002 AMB LA FINALITAT DE FOMENTAR I POTENCIAR L'ESPORT I LA CULTURA ENTRE ELS JOVES DE BÉTERA. ÉS PER AIXÒ QUE ENGUANY ES

CONVOCA

LA II EDICIÓ DE BEQUES D'AJUDA PER A L'ESPORT DE BASE QUE DUEN A TERME ELS DISTINTS GRUPS, ASSOCIACIONS, CLUBS I ESCOLES ESPORTIVES DE BÉTERA.

BASES

1.-     PODRÁN ACCEDIR A ESTA CONVOCATORIA, TOTS AQUELLS GRUPS, ASSOCIACIONS, CLUBS I ESCOLES ESPORTIVES DE BÉTERA.

2.-     DEURAN PRESENTAR UNA REL·LACIÓ NOMINAL DELS XIQUETS/ETES FEDERATS EN LA SEUA ASSOCIACIÓ, CLUB O ESCOLA ESPORTIVA A DATA DEL 30/10/2004. ES PREMIARÀ AMB  1.500 €  A AQUELL COL·LECTIU QUE PRESENTE UN MAJOR INCREMENT DE XIQUETS/ETES RESPECTE AL CURS 2003/2004. ES VALORARÀ L'INCREMENT PROPORCIONAL. ES TINDRÀ PRESENT QUE ELS XIQUETS/ETES ESTIGUEN EMPADRONATS EN BÉTERA.

3.-    EL TERMINI DE PRESENTACIÓ SERÀ EL 12-11-2004, A LES OFICINES DE LA FUNDACIÓ, SITES AL CASTELL DE BÉTERA.

4.-    LA FUNDACIÓ ES RESERVA EL DRET DE LLIURAMENT DE LA BECA.

5.-    LA PARTICIPACIÓ SUPOSA L'ACEPTACIÓ D'AQUESTES BASES.

6.-    LES DECISSIONS PRESES PER LA FUNDACIÓ EN L'EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES PRESENTS BASES, I TOTES AQUELLES QÜESTIONS NO PREVISTES, SERAN RESOLTES EN CADA CAS DE MANERA IRREVOCALBE PER LA FUNDACIÓ.

  FUNDACIÓ ESPORTIU CULTURAL PER A LA JOVENTUT DE BÉTERA.