LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA ESPORTIU CULTURAL PER A LA JOVENTUT DE BÉTERA

CONVOCA

UNA BECA DE 1.500 € D'AJUDA AL JOVE QUE OBTINGA LA MILLOR NOTA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT ( MITJA DEL BATXILLERAT I EL SELECTIU) DEL PRESENT CURS ACADÈMIC 2003/2004.

BASES

1. PODRAN ACCEDIR A ESTA CONVOCATÒRIA, TOTES AQUELLES PERSONES QUE OBTINGUEN LA PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 8.25. ES DEURÀ ACREDITAR AMB LA TARGETA DE LA SELECTIVITAT.

2. LES ESMENTADES PERSONES DEURAN ESTAR EMPADRONADES EN BÉTERA, UN MÍNIM DE QUATRE ANYS. ES DEURÀ ACREDITAR AMB EL CERTIFICAT LLIURAT PER L'AJUNTAMENT.

3. EL TERMINI DE PRESENTACIÓ SERÀ EL 30 DE SETEMBRE DE 2004, A LA SEU DE LA FUNDACIÓ, ( CASTELL DE BÉTERA).

4. PER A PERCEBRE LA BECA SERÀ NECESSÀRIA L'ACREDITACIÓ DE LA MATRÍCULA A LA UNIVERSITAT PER AL CURS 2004/2005.

5. LA FUNDACIÓ ES RESERVA EL DRET DE LLIURAMENT DE LA BECA EN CAS D'EMPAT.

6. LA PARTICIPACIÓ SUPOSA L'ACEPTACIÓ D'AQUESTES BASES.

7. LES DECISIONS PRESES PER LA FUNDACIÓ EN L'EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES PRESENTS BASES I TOTES AQUELLES QÜESTIONS NO PREVISTES, SERAN RESOLTES EN CADA CAS DE MANERA IRREVOCABLE PER LA FUNDACIÓ.

 

 BÉTERA, MARÇ DE 2004

 FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ESPORTIU CULTURAL, PER A LA JOVENTUT

DE BÉTERA.