BANDO

 

 

Los titulars d'habitatges, establiments industrials i mercantils, explotacions agrŕries i forestals, locals de treball i similars, danyats com a conseqüčncia directa de les fortes pluges del passat any 2004, quan s'acrediti que tant les persones com els béns en ells situats hagin hagut de ser objecte de realojamient total o parcial podran solˇlicitar l'exempció de les quotes de l'impost de béns immobles rústica, urbana i I.A.I del 2004.

 

Els interessats podran presentar solˇlicitud en l'ajuntament (indicant les dades del titular del rebut, polígon i parcelˇla, quota tributŕria i beneficis) en horari d'oficines i presentar-la emplenada fins al dia 15 de maig del 2005 .